Kutsu Puijo Wolley Juniorit ry:n vuosikokoukseen

22.8.2019

Puijo Wolley Juniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 10.9. klo 18 Pohjois-Savon Liikunnan toimistolla. Tervetuloa!

ESITYSLISTA                                                                    22.8.2019


VUOSIKOKOUS

Aika       Tiistai 26.9.2017 klo 18
Paikka   Pohjois-Savon Liikunnan toimisto, Haapaniemenkatu 10, 70100 Kuopio


Käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen järjestäytyminen
 Valitaan
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjan tarkastajat
d) ääntenlaskijat
3.    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.    Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7.    Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
8.    Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9.    Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus sekä perimisajankohta.
10.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
11.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
12.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet (3-6 hlö)
13.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
14.    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
15.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16.    Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!
Puijo Wolley Juniorit ry