Rekisteriseloste

Puijo Wolley Juniorit ry:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § (seura päivitys 2.5.2012)


Rekisterinpitäjä:
Puijo Wolley Juniorit ry
Y-tunnus
Haapaniemenkatu 10 A 2
70100 Kuopio

Rekisterinhoitaja:

Pirjo Hulkko
Haapaniemenkatu 10 A, 70100 Kuopio
pirjo.hulkko@pohjois-savonliikunta.fi
Puh: 044 505 3168

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhdistyslain 11 § mukaisen jäsenluettelon ylläpitäminen.
Harrastajien ilmoittautumistietojen kerääminen.
Pelaajien kohdalla lisenssin ostamista varten tarvittavien tietojen kerääminen.
Seuran jäsenasioista ja toiminnasta tiedottaminen.
Laskujen ja maksujen hoitaminen.

Kerättävät tiedot ovat:
Jäsenen nimi
Sukupuoli
Syntymäaika, pelaajilta sotu
Postiosoite
Kotikunta
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Huoltajan nimi (jos jäsen alaikäinen)

Tiedot kerätään jäseniltä tai näiden huoltajilta. Pelkkä jäseneksi tai harrastajaryhmän ilmoittautuminen mahdollista netin kautta jäsentieto- tai ilmoittautumislomakkeella joka tulee rekisterinhoitajalle. Pelaajakohtaiset ilmoitukset kirjallisina (alaikäisten kohdalla vanhempien allekirjoituksella)

Tietojen luovuttaminen:
Pelaajien kohdalla tiedot luovutetaan lentopalloliittoon lisenssin ostamisen yhteydessä. Muuten tietoja ei luovuteta edelleen. Sähköiseen ilmoittaumisrekisteriin annetaan käyttöoikeus niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

Tietojen säilytys:
Jäsenrekisteriä ja pelaajaluettelokansiota säilytetään rekisterinhoitajan työpaikalla, rekisteriä asianmukaisesti salasanalla suojatulla tietokoneella ja kansiota lukitussa kaapissa.

Kuopio 12.08.2014//ph