Nuuskaton urheilu-toimintamalli

Puijo Wolley Juniorit on mukana Nuuskaton urheilu-toimintamallissa, joka sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden huomioimiseen pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa. Lisäksi se sisältää välineitä nuuskan haitoista kertomiseen ja nuuskan käytön puheeksiottoon. Toimintamalli on kehitetty Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä.


Seuramme sitoutuu nuuskattomuuteen. Tämä näkyy toiminnassamme seuraavilla tavoilla:


1.
Seuramme käyttämissä urheilutiloissa ja tapaamisissa ei sallita nuuskaamista.

2.
Jokainen seuramme toiminnassa mukana oleva aikuinen sitoutuu nuuskattomuuteen toimiessaan seuran tehtävissä.

3.
Edellytämme valmentajasopimuksissamme, että valmentaja ei käytä nuuskaa toimiessaan seuran tehtävissä.

4.
Tuemme seuramme aikuisia ottamaan nuuskan käyttö puheeksi nuorten urheilijoiden kanssa ja kannustamme nuoria urheilijoita lopettamaan nuuskan käyttö.

5.
Jos epäilemme, että alle 18-vuotias seuratoiminnassa mukana oleva nuori käyttää, ostaa, myy tai pitää hallussa tupakkaa tai nuuskaa, toimimme seuraavasti:

  • Valmentaja tai muu seuran aikuinen ottaa asian puheeksi nuoren kanssa kahdenkeskisessä keskustelussa korostaen seurassa sovittuja pelisääntöjä. Ensisijaisesti nuorta kannustetaan ja tuetaan nuuskan tai tupakan käytön lopettamisessa. Nuuskan välittämisen ja myymisen todetaan olevan laitonta, samoin tupakkatuotteiden hallussapidon alaikäisellä.
  • Mikäli nuuskan tai tupakan käyttö tai nuuskan myyminen (tai epäilys siitä) jatkuu urheilu- ja harjoittelutoiminnan aikana, valmentaja tai muu seuran aikuinen ottaa asian uudelleen puheeksi nuoren kanssa, ilmoittaa asiasta huoltajalle ja muistuttaa koko joukkuetta pelisäännöistä.
  • Jos nuori jatkaa nuuskan tai tupakan käyttöä tai tupakkatuotteiden välittämistä tai myymistä urheilu- ja harjoittelutoiminnan aikana, asiasta tiedotetaan seuran johtoa. Johto päättää jatkotoimenpiteistä tapauskohtaisesti ja harkiten käyttäen seuran itse määrittelemiä pelisääntöjä.