Hanke lopuillaan - koonti ja tulokset

28.9.2020

Puijo Wolley Juniorit ry sai keväällä Pohjois-Savon elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja EU:n rahoittaman hankkeen nimeltä Liikunnallisten etätoimintamuotojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa, joka tuttavallisemmin kääntyi Voi hyvin - Liiku etänä. 

Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida kaiken ikäisiä sekä perheitä liikkumaan fyysisen harjoitustoiminnan keskeydyttyäkin etäyhteyksien avulla. 

Seura sai hankkeen avulla luotua etäyhteyksiin perustuvan toimintamallin, jonka avulla se pystyy liikuttamaan paitsi omia junioreitaan myös kaikenikäisiä ja tasoisia liikunnasta kiinnostuneita ihmisiä. Kaikki liikunta-alustan videoiden harjoitteet suunniteltiin niin, että ne pystytään toteuttamaan lähes tai kokonaan ilman välineitä. Ne välineet ja esineet, joita videoissa käytettiin, olivat sellaisia, joita perheiltä usein kotoa tai läheltä pihapiiristä löytyy. 

Seuran juniorimäärä on lähes sama kuin edellisellä kaudella ja uusia harrastajiakin on löytänyt mukaan paljon, erityisesti C-tyttöjen ikäluokassa on lähes historiallisen monta uutta harrastajaa. Hankkeen tavoitteissa oli, että juniorit löytävät takaisin hallille kauden alkaessa täynnä intoa ja näin kävi!

Hankekoordinaattori Jukka Lehtosen sekä hankepäällikkö Heidi Hännisen kommentit: 

"Videot jäävät elämään ja toivomme, että valmentajat varsinkin pitäisivät niitä hyödyllisinä vinkkeinä esimerkiksi alkulämmittelyyn tai muuhun oheisharjoittelun suunnitteluun. Tarkoituksena on koota valmentajille materiaalipankki erilaisista harjoitteista kauden aikana sovellettavaksi oman joukkueen harjoituksiin. 

Kiitämme kaikkia hankkeeseen osallistuneita ja toivomme, että videot auttoivat vaikeimman ajan yli ja toivat iloa nuorten harrastajien päivään! Uskomme myös, että videoita voidaan hyödyntää vielä myöhemminkin paitsi valmennuksessa niin myös ihan arkipäivän liikunnassa. "

Hankkeeseen osallistuneiden oman seuramme junioreiden kesken suoritettiin arvonta, jonka voittajat ovat: 

Liinu Ullgren,
Paulus Kriikkula,
Siiri Tarvainen,
Judith Nivala ja 
Venla Vartiainen.

Palkintona Puman reput, jotka Jukka jakaa keskiviikkona 30.9.2020 Neulamäessä!