Puijo Wolleyssa käynnistyy uusi hanke: Voi hyvin – liiku etänä

13.5.2020

Puijo Wolleyn ESR-rahoitteinen, poikkeusoloihin rakennettu hanke Liikunnallisten etätoimintamuotojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa tuo liikuntaohjeet ja monipuoliset sisällöt käyttöön maksutta kaikille. Hankeaika 1.5.-30.9.2020.

Hankeen tavoitteena on poikkeustilanteessa aktivoida kaiken ikäisiä liikunnan lisäämiseen kotioloissa tai kodin läheisyydessä. Tämän pilottihankkeen avulla saadaan luotua yleisesti kopioitavissa oleva etäyhteyksiin perustuva malli, jota voidaan hyödyntää mm. vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteisölliseen osallistamiseen ja liikunnan kasvattamiseen.

Sisältösuunnittelua ja toteutusta tehdään seuran valmennusosaamista hyödyntäen, mutta perheiden liikuttaminen sekä nuorten osallistuttaminen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen ovat tärkeänä osana hanketta. Toimenpiteillä tavoitellaan yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämistä tarjoten monipuolisesti maksutonta liikuntaan kannustavaa sisältöä etätoimintamuotoja hyödyntäen.

Voi hyvin – liiku etänä tarjoaa eri tasoisille ja eri ikäisille liikkujille uutta sisältöä aikaan ja paikkaan katsomatta lähes päivittäin. Etätreenejä voi hyödyntää sekä verkosta omalla ajalla kuin osallistuen live-treeneihin. Hankkeen osana toteutetaan myös vähävaraisille maksuton treenivälineiden lainaaminen seuran kautta.

Hankkeen Liikunnallisten etätoimintamuotojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa, Voi hyvin – liiku etänä, rahoittaa EU ja kansallisena tahona Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Puijo Wolley Juniorit ry.


Tiedustelut: Niina Pirskanen, hankepäällikkö
050-3066889 niina.pirskanen@puijowolley.fi

Voi hyvin – liiku etänä 
www-sivut: puijowolley.fi/voihyvin-liikuetana
Facebook: facebook.com/Voi-hyvin-liiku-etänä
Instagram: voi_hyvin_liiku