Sinettiseuraksi 2006

10.12.2004

Heikki Savolainen (vas) oli vastaanottamassa Puijo Wolley Junioreiden diplomia. Jakamassa Pohjois-Savon Liikunnnasta Anne Kekäläinen ja Nuori Suomesta Teemu Japisson.
Jakotilaisuus to 9.12.Savoniassa keräsi paikalla lähes kaikki tukea saaneet seurat.
Paikallistukea sai Pohjois-Savon alueella 18 eri seuraa. Rahaa jaettiin yhteensä 22.500 €. Nuoresta Suomesta paikalla oli kehitysjohtaja Teemu Japisson.

Puijo Wolley Juniorit sai Nuoren Suomen ja Opetusministeriön jakamaa liikunnan paikallistukea. Tuki myönnettiin anottuun Sinettiseurahankkeeseen.

Kehityshanke käyntiin tammikuussa


Syksyllä johtokunnassa tehty päätös hakeutua sinettiseuraksi ja aloittaa siihen johtava seuran kehityshanke alkoi mukavissa merkeissä kun seuramme sai paikallistukea 1500 €.

"Hyvin mietitty ja osittain jo käynnistetty sinettihanke, jonka pohjana on pitkäaikainen laadukas juniorityö Kuopion suuralueella. Tiedonkulku yksi olennaisista jo nyt hyvin hoidetuista peruskivistä."

Yllä oleva teksti on suora lainaus perusteluista, jolla seuramme sai avustusta.

Sinettiseura hanke käynnistetään tositoimin tammikuussa 2005 jolloin Hanna Okkonen aloittaa projektisihteerinä. Lentopalloliiton Hyvä Seura hanke nimeltään "Yhteiset Pallot", lentiskehittäjä Risto Kovanen ja Pohjois-Savon Liikunta toimivat tukena kehitysohjelman kartoittamisessa ja aikatauluttamisessa.

 Urheiluseurojen paikallistukea jaetaan runsaat 400 000 euroaOpetusministeriön ja Nuoren Suomen seuratoiminnan paikallistukea myönnettiin tänä vuonna jo kuudennen kerran 348 hankkeelle yhteensä 400 000 euroa. Hakemuksia tuli 664 ja haettu tukisumma oli peräti 1,7 miljoonaa euroa. Urheiluseuratoiminnan paikallistuen avulla kehitetään seuratoiminnan laatua ja nuorten harrasteurheilua sekä tarjotaan lapsille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Jokaisesta mukana olevasta lapsesta huolehditaan

Runsaalle 50 urheiluseuralle myönnettiin paikallistukea, jotta he voivat kehittää toimintaansa Nuori Suomi Sinettiseuraksi. Nuori Suomi Sinetti edellyttää, että jokaisesta lapsesta pidetään huolta ja että toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista. Lisäksi seurassa tulee yhdessä sopia toiminnan pelisäännöt ja huolehtia ohjaajien säännöllisestä koulutuksesta. Tällä hetkellä Nuori Suomi Sinettiseuroja on 361.


Lapsille eri lajien kokeilumahdollisuuksia ja nuorille harrasteliikuntaa


Paikallistukea sai 127 hanketta monipuolisten liikuntakoulujen järjestämiseen ja 112 hankkeelle myönnettiin tukea nuorten harrasteurheiluun. Lisäksi 58 hakemukselle myönnettiin tukiraha paikkakunnalla merkittävästi lasten ja nuorten liikuntaan edistäviin hankkeisiin.

- Yleisseurat ovat ilahduttavasti lisänneet yhteistyötä eri lajijaostojen kanssa. Lisäksi paikkakunnan urheiluseurat ovat yhteistyössä tarjonneet eri lajien kokeilumahdollisuuksia lapsille, toteaa projektipäällikkö Marko Viitanen Nuoresta Suomesta.

Nuoret halutaan paikallistuen avulla innostaa liikkumaan urheiluseuroissa. Tavoitteena on synnyttää pari kertaa viikossa harjoittelevia harrasteryhmiä ja liikunnallisia tapahtumia, jossa nuoret voivat nauttia yhdessäolosta ja tavata kavereita.

Urheiluseuratoiminnan paikallistuet luovutetaan maakunnallisissa jakotilaisuuksissa 7. - 13.12.2004.
Tukea saaneet hankkeet julkaistaan Nuoren Suomen www-sivuilla 14.12.2004.