Kutsu Puijo Wolley Juniorit ry:n vuosikokoukseen

6.9.2016

Puijo Wolley Juniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 20.9.2016 klo 19 Neulamäen koulun auditoriossa. Tervetuloa!

 

ESITYSLISTA                                                                     6.9.2016


VUOSIKOKOUS


Aika        Tiistai 20.9.2016
Paikka   Neulamäen koulu, auditorio, Pinokuja 6, 70150 Kuopio


Käsiteltävät asiat

1.    Kokouksen avaus
2.     Kokouksen järjestäytyminen
 Valitaan
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjan tarkastajat
d) ääntenlaskijat
3.    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.    Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7.    Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
8.    Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9.    Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus sekä perimisajankohta.
10.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
11.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
12.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet (3-6 hlö)
13.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
14.    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
15.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16.    Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!
Puijo Wolley Juniorit ry