Kutsu Puijo Wolley Juniorit ry:n vuosikokoukseen

24.8.2012

Puijo Wolley Juniorit ry:n vuosikokous pidetään torstaina 13.9.2012 klo 18 alkaen seuran toimistolla, Tulliportinkatu 25 B 19. Tervetuloa!

                                                                                                 ESITYSLISTA


                                                                                                 13.9.2012

VUOSIKOKOUS


Aika  ke 13.9.2012 klo 18.00
Paikka  Puijo Wolley Juniorit ry:n toimisto, Tulliportinkatu 25 B 19


Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2.  Kokouksen järjestäytyminen
              Valitaan
• a) puheenjohtaja
• b) sihteeri
• c) pöytäkirjan tarkastajat
• d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus sekä perimisajankohta.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
11. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
12. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet (3-6.hlö)
13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. Kokouksen päättäminen