Ilmoittautuneet joukkueet

Ilmoittautuneet joukkueet 2024

Joukkueet päivitetty 
Maksut * päivitetty 

Naiset B-sarja  


Naiset C-sarjaMiehet B-sarja 
Miehet C-sarja
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠