Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Joukkue- ja seuratoiminnan tulee olla turvallinen, iloa arkeen tuova ja jokaisen persoonan salliva ympäristö. Kiusaamiselle ja epäasialliselle käytökselle ei ole tilaa seurassamme.

Joukkueiden omilla pelisääntökeskusteluilla on tarkoitus luoda ympäristö, jossa on hyvä kasvaa pelaajana ja ihmisenä. Kaikkien joukkueen jäsenten mukaan lukien pelaajien vanhemmat on sitouduttava joukkueen pelisääntöihin. Sitoutuminen koko seuran sääntöihin koskee kaikkia Puijo Wolleyn jäseniä. 

Kiitos kaveruudelle
Kuopion kaupungin yhtenä hyvinvointitavoitteena on, että ketään ei kiusata. Kaupungissa toimii moniammatillinen kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen työryhmä, jossa pohditaan erilaisia tapoja ennaltaehkäistä kiusaamista ja puuttua kiusaamiseen sekä harjoitella kaveritaitoja.

Sivustolta löytyy materiaalia niin tekstien kuin videoiden muodossa. Materiaaleja voi hyödyntää joukkueen pelisääntöjä tehdessä, ryhmähengestä keskusteltaessa tai etsiä viimeistään neuvoja kiusaamiseen tai muuhun epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi. 

Kiitos kaveruudelle-sivusto


Kiusaamiseen tai epäasialliseen käytökseen tulee puuttua välittömästi. Joukkueen ilmapiirin ja hyvän ryhmähengen luominen on kaikkien yhteinen tehtävä.

Seurassamme harrastamisen tulee olla turvallista kaikille; niin pelaajille, toimihenkilöille, tuomareille kuin vapaaehtoisillekin.