Valmennuslinjaukset

Suomen Lentopalloliiton ja seuran laji- ja fysiikkaharjoittelun linjauksiin voit tutustua tästä:

Muita materiaaleja valmennuksen tueksi

Lasten ja nuorten liikkumisen verkkokysely

Kyselyn avulla voit kartoittaa joukkueen yksilöiden liikkumisen määrää, kuormittavuutta ja palautumisen ajan riittävyyttä. Kysely antaa myös lapselle ja nuorelle tietoa, miten omaa kokonaisliikunnan määrää olisi tarpeen kehittää ja lisätä sekä havainnollistaa jonkin verran myös levon ja unen merkitystä urheilijaksi kasvamisessa.

https://ukkinstituutti.fi/liikkumiskysely/ 

Tässä samalta sivustolta täytettäviä harjoituspäiväkirjoja, joita varsinkin nuorempien pelaajien on helppo hyödyntää. https://ukkinstituutti.fi/aineistot/paivakirja-liikkumisen-ja-unen-seurantaan/