Pelisäännöt

#urheillaanihmisiksi

Epäasiallisesta ja urheilun eettisyyden vastaisesta toiminnasta voi pelaaja, huoltaja, joukkueen toimihenkilö tai muu seuratoimija tehdä ilmoituksen suullisesti tai kirjallisesti Puijo Wolleyn toiminnanjohtajalle, joka aloittaa selvitystyön asiaan liittyen. Toiminnanjohtajan ollessa esteellinen, ilmoituksen voi tehdä seuran puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

Ilmi tulleet tapaukset käsitellään kolmikannassa (asian käsittelyssä kuullaan kaikkia osapuolia) tavoitteena hyvä sovittelu. Keskustelu kirjataan ja sovituille toimenpiteille aikataulutetaan seuranta.

Kurinpidollisista päätöksistä vastaa viime kädessä seuran johtokunta. Seuran johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Urheiluharrastuksessa kaverit ja myönteiset yhteistyökokemukset ovat tärkeitä. Yksin jääminen tai loukkaava kohtelu ovat ikäviä syitä lopettamispäätökselle. Ilmapiiriin voi vaikuttaa. Siksi kannattaa kehittää joukkueen käytäntöjä.

https://www.mll.fi/ammattilaisille/tietoa-teemoittain/turvallinen-ja-viihtyisa-harrastusryhma/verkkokurssi-valmentajalle/ 

Tutustu Olympiakomitean laatulupauksiin oheisesta linkistä. Teemme yhdessä lasten ja nuorten näköistä, turvallista harrastus- ja kilpailutoimintaa.

Olympiakomitea - 10 laatulupausta lasten ja nuorten urheiluun

Ohjeita ja käytännön materiaaleja.

Olympiakomitean Urheilun pelisäännöt ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Pelisääntökeskustelut on käytävä marraskuun loppuun mennessä syksyllä pelaavien joukkueiden kanssa. Tiikeri- tai supersarjoihin ilmoittautuvat käyvät keskustelut viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Voitte lisätä joukkueen omia sääntöjä, seuran kaikkia joukkueita koskevien sääntöjen lisäksi. Joukkueen edustaja vie sääntökeskustelun joukkueen sivuille ja/tai viestiryhmään. 

Pelisäännöt tulee toimittaa myös seuran valmennuskoordinaattorille.

Ohjeita ja materiaalia Olympiakomitean sivuilta:

Pelisääntötaulu

Koko seuraa koskevat pelisäännöt, jotka ovat osa joukkueiden omia pelisääntöjä.

Jokainen junnujoukkue tekee omat pelisäännöt ensimmäisen harjoituskuukauden aikana.

1. Päihteettömyys
2. Asiallinen kielenkäyttö
3. Asiallinen käytös harjoituksissa, pelimatkoilla ja peleissä
4. Kunnioitetaan toisia
5. Tottelevaisuus
6. Kuunteleminen
7. Positiivinen asenne

SUEK ry

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEKin tehtäviä ovat antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta, katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen.

Aineistoa ja ILMO-palvelu rikkomusten ilmoittamiseen www.suek.fi-sivuilta