Opiskelu

KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIA


Kuopion alueen urheiluakatemia on urheilijoiden, oppilaitosten ja kuntien, lajiliittojen ja seurojen sekä
valmennuksen tukipalveluita tarjoavien tahojen yhteenliittymä. Tavoitteenamme on tarjota ikäluokkansa
kansallista kärkitasoa oleville urheilijoille toisen tai korkea-asteen koulutusta ja samalla mahdollistaa urheilijana kehittyminen.

Kuopion alueen urheiluakatemia tarjoaa hyvät mahdollisuudet urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen. 
Urheiluakatemiaan kuuluu 9 pohjoissavolaista oppilaitosta; joukossa on niin lukioita, ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu kuin yliopistokin. Kaikki akatemiaoppilaitokset tukevat huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelua ja kilpailemista ja opiskelussa pyritään ottamaan huomioon urheilun tuomat erityisvaatimukset.

Kuopion alueen urheiluakatemia on Suomen Olympiakomitean hyväksymä huippu-urheiluakatemia.
Huippu-urheiluakatemiastatus tarkoittaa, että Kuopion alueen urheiluakatemia täyttää vaaditut
laatukriteerit niin opiskelun, valmennuksen, olosuhteiden kuin hallinnonkin osalta. Se tarkoittaa 
myös sitä, että urheiluakatemia on valtakunnallisesti merkittävä toimija urheilijoiden opiskelun ja valmentautumisen
yhteensovittamisessa ja laadukkaan päivittäisvalmennuksen mahdollistajana.

Kuopion alueen urheiluakatemian jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin palveluihin:

 • Urheiluakatemialaisen status ja jäsenkortti
 • Mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen
 • Mahdollisuus hakea Kuopion kaupungin ylläpitämien harjoituspaikkojen käyttöön oikeuttavaa
  urheilijan kausikorttia
 • Paikkakuntakohtaiset edut harjoituspaikkojen käytössä
 • Joustavat oppilaitoskohtaiset opiskelujärjestelyt, mm. etäopiskelumahdollisuudet ja
  verkkokurssit
 • Opiskelu- ja urasuunnittelu yhteistyössä oppilaitosten kanssa
 • Tukipalvelut kuten lääkäri-, fysioterapia- ja testauspalvelut alennetuin hinnoin
 • Urheiluakatemiaryhmien valmentajille järjestämme valmentajakoulutusta

Lentisakatemia

Kuopion lentopallolinjalla voit osallistua tyttöjen sekä poikien aamuharjoituksiin. Aamuharjoitukset ovat maanatai/tiistai, keskiviikko sekä perjantai aamuisin. Suurin osa urheilijoista akatemian lentopallolinjalta on mukana alueen lentopallojoukkueiden pelaajaringissä. Uusille opiskelijoille pyritään löytämään tasoa vastaava joukkue Puijo Wolley Junioreissa. 

Yhteystiedot:

Elina Salomäki
elina.salomaki@puijowolley.fi

Huippu-urheilukoordinaattori
Johanna Tikkanen
Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus
Vuorikatu 27, 70100 Kuopio
044 718 1795
johanna.tikkanen@kuopio.fi

Linkit:

Kuopion alueen urheiluakatemia
Kuopion klassillinen lukio (urheilulukio)
Savon ammatti- ja aikuisopisto (urheilijoiden ammatillinen koulutus)
Itä-Suomen yliopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kuopion Opiskelija-asunnot