Puheeksiottaminen

Puheeksioton malli: näin toimin ja tuen, kun havaitsen tai epäilen nuoren käyttävän nikotiinituotteita

Puheeksioton malli on matalan kynnyksen keino puuttua motivoivalla otteella nuorten nikotiinituotteiden käyttöön. Se on suuntaviivoja antava malli siitä, miten nikotiinituotteiden ja niiden käytöstä kannattaa keskustella nuorten kanssa. Puheeksioton mallia hyödyntämällä voi herätellä nuorten motivaatiota nuuskan käytön lopettamiseen. 

 • Pyydä nuori keskustelemaan kanssasi kahden kesken.
 • Kerro, että nuori on sinulle tärkeä ja olet huolissasi hänen mahdollisesta nikotiinituotteiden käytöstään.
 • Muistuta nuorta nikotiinituotteiden käyttöä koskevista seuran pelisäännöistä.
 • Kerro, että olet huolissasi tuotteiden vaikutuksista nuoren terveyteen ja kehitykseen, esimerkiksi urheilusuoritukseen. Voit lukea vaikutuksista tästä artikkelista: nikotiini ja urheilijan terveys.
 • Kysy nuorelta, onko hän miettinyt käytön lopettamista ja mitä hyötyä siitä olisi.
  • Nuorta motivoi, jos hän itse keksii, mitä hyötyä lopettamisesta olisi.
  • Kysy myös mikä auttaisi lopettamaan. Keneltä nuori kaipaisi apua ja tukea?
 • Kysy nuorelta tunteeko hän olevansa riippuvainen nikotiinituotteiden käytöstä.
  • Nuoren voi olla vaikea tunnistaa riippuvuutta. Esimerkiksi mieliteko on vieroitusoire.
 • Tuo esille nuoren vahvuuksia, jotka voivat auttaa lopettamisessa.
  • Jos nuori on esimerkiksi osoittanut sinnikkyyttä jossakin muussa asiassa, sen muistelu voi antaa hänelle voimaa lopettamiseen.
  • Kannusta nuorta kokeilemaan lopettamista ja osoita, että uskot nuoren onnistumiseen. Se lisää hänen omaa uskoaan lopettamisessa onnistumiseen.
 • Sopikaa jatkosta: Milloin keskustelette tästä seuraavan kerran?
  • Tutustu vinkkeihin nikotiinituotteiden käytön lopettavan nuoren tukemiseksi.