Rekisteriseloste

Puijo Wolley Juniorit ry:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 


Rekisterinpitäjä:
Puijo Wolley Juniorit ry
Y-tunnus
Haapaniemenkatu 10 A 2
70100 Kuopio

Rekisterinhoitaja:
Pirjo Hulkko
pirjo.hulkko@pohjois-savonliikunta.fi
Puh: 044 505 3168

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhdistyslain 11 § mukaisen jäsenluettelon ylläpitäminen.
Harrastajien ilmoittautumistietojen kerääminen.
Pelaajien kohdalla lisenssin ostamista varten tarvittavien tietojen kerääminen.
Seuran jäsenasioista ja toiminnasta tiedottaminen.
Laskujen ja maksujen hoitaminen.

Kerättävät tiedot ovat:
Jäsenen nimi
Sukupuoli
Syntymäaika
Postiosoite
Kotikunta
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Huoltajan nimi (jos jäsen alaikäinen)

Tiedot kerätään jäseniltä tai näiden huoltajilta nettilomakkeella joka löytyy seuran sivuilta. Nettilomake tulee valmennupäällikölle ja taloudenhoitajalle.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta edelleen, ellei siihen ole pelaaja/pelaajan vanhempi erikseen ilmoittamalla antanut lupaa. Sähköiseen ilmoittaumisrekisteriin annetaan käyttöoikeus niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

Tietojen säilytys:
Jäsenrekisteriä ja pelaajaluettelokansiota säilytetään rekisterinhoitajan työpaikalla, rekisteriä asianmukaisesti salasanalla suojatulla tietokoneella ja kansiota lukitussa kaapissa.

Kuopio 4.1.2020/ph