Tukea harrastamiseen

Mistä apua, kun on taloudellisesti tiukkaa tai perheessä on muita perusarkeen kuulumattomia haasteita?

Harrastukset toimivat vastapainona koulun käymiselle ja muulle elämälle. Harrastaminen on lapselle mielihyvän lähde ja siinä ohessa kehittyvät muun muassa sosiaaliset taidot, tunnesäätely ja pettymysten sietokyky. Etenkin joukkuelajeissa sekä voitto että tappio ovat aina jaettuja, jolloin ryhmän voima kannattelee yksilöä. Toimintamme arvopohjaan kuuluu, että olemme läsnä ja apuna silloinkin, kun pelikentällä tai koulussa ei ole tähtihetki; tuemme pelaajia heidän kasvussaan ihmisenä ja urheilijana.

Taloudelliset haasteet voivat tulla kenen tahansa kohdalle. Äkillinen sairastuminen, työttömyys tai muut muutokset perhetilanteissa ovat raskaita hetkiä jokaiselle perheenjäsenelle. Näissä tilanteissa harrastukset voivat olla henkireikä ja arkeen iloa ja merkitystä tuova hetki. Siksi on tärkeää varmistaa, ettei yhdenkään lapsen tai nuoren harrastaminen katkea edellä mainituista syistä.

Puijo Wolley Junioreiden oma tukirahasto taloudellisissa tai sosiaalisissa haasteissa oleville perheille 

Puijo Wolleylla on oma rahasto, josta jaamme tukea, jotta harrastuksen kustannukset eivät olisi este lentopalloharrastukselle Kuopiossa. Rahaston tarkoitus on tukea perheitä harrastusmaksuissa niissä tilanteissa, kun taloudelliset tai sosiaaliset haasteet kuormittavat perhettä, ja uhkaavat keskeyttää tai estää lapsen ja nuoren harrastamisen.

Jaettavan tuen määrä on max. 50 €/kk, kuitenkin siten, että tilikauden aikana tukea voidaan maksaa enintään 150 €/hakija. Tukea myönnetään ainoastaan seuran laskuttamiin kausimaksuihin (myös lisäkausimaksut). Jo erääntyneisiin kausimaksuihin ei voi hakea tukea.

Tukea ei myönnetä matkakustannuksiin, väline- tai varustehankintoihin.

Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Hakemuksen käsittelijöinä toimivaan työryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja, valmennuskoordinaattori ja seuran puheenjohtaja.

Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti siten, että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja päätöksenteon helpottamiseksi.  Tukea voivat hakea kaikki seuran alle 18-vuotiaat pelaajat.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse toimisto(a)puijowolley.fi.

Tukirahaston ovat mahdollistaneet Pohjois-Savon Osuuspankki, Urheilu Mehiläinen ja Osuuskunta KPY.

 

Kuopiossa 1.11.2022 Puijo Wolley Juniorit ry johtokunta

Puijo Wolley's fund for the families who has financial, social or other challenges (etc. health, unemployment)

Instructions in ukrainian here below (PDF document)!

Muita tahoja, joista voi hakea tukea

PSL:n juhlarahasto vähävaraisten perheiden liikunnan tukemiseksi. 
Pohjois-Savon Liikunta täytti vuonna 2017 syksyllä 20-vuotta ja sen kunniaksi perustettiin juhlarahasto, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Kohderyhmänä ovat ala- ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret.

Hakemukset sähköpostitse risto.kovanen(a)pohjois-savonliikunta.fi 

Hope ry

Autamme vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä, joissa asuu alle 17-vuotiaita lapsia. Tuemme myös lasten harrastustoimintaa ja toteutamme vapaa-ajan elämyksiä.

SOS Lapsikylä - Unelmista totta

Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida ja tavoitella unelmiaan. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus yhteen mieluisaan harrastukseen.
Unelmista.fi toimii alustana, jonka perimmäisenä tarkoituksena on vähentää haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle lapselle harrastus.

Löydät seuramme Unelmista totta-sivuston kautta.

Pelastakaa Lapset ry - Eväitä elämälle

Pelastakaa Lapset ry tukee alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastuskulujen tulee olla kohtuulliset perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden. Erityisen kalliita harrastuksia ei ole mahdollisuutta tukea, mutta hakemuksissa huomioidaan myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet.

Harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen. Samasta perheestä harrastustukea voidaan myöntää enintään kahdelle lapselle.

Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahasto (KDR) on kirkon yhteinen avustusrahasto. Se avustaa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä Suomessa. Avustusta voit hakea seurakuntien diakoniatyön kautta. 

Sipilä-säätiö

Säätiöltä voivat hakea avustusta yksittäiset ihmiset tai perheet seurakunnan diakoniatyön kautta.