Varhaisen puuttumisen ja ristiriitojen selvittämisen toimintamalli

Varhaisen puuttumisen malli on Puijo Wolley Juniorit ry:n työkalu seuran pelaajien, toimihenkilöiden, vanhempien, työntekijöiden ja muiden toimijoiden positiivisen ja hedelmällisen yhteistyön rakentamiseksi. Tavoitteena on puuttua huoliin heti, ratkoa niitä systemaattisesti yhdessä sekä seurata, että tilanteet ratkeavat.

Haastavat tilanteet, kiusaamistapaukset ja syntyneet erimielisyydet ovat aina ehdottoman tärkeää ratkaista kaikkia osapuolia ja heidän mielipiteitään kunnioittaen ja kuullen. Keskusteluun osallistuvat kaikki asianosaiset sekä seuran suunnalta joku neutraali henkilö. Keskustelun sisältö kirjataan ja se talletetaan seuran toimistolle. Sovitun ajanjakson jälkeen toteutetaan seurantakeskustelu, jossa kartoitetaan sovittujen asioiden toteutuminen.

Alla oleva keskustelulomake auttaa tilanteiden selvittämisessä, kirjaamisessa ja seurannassa.