Talkootehtävät

Kilpailu- ja kenttätoiminta

 

•Tällä sektorilla on monipuolisia talkootehtäviä tarjolla. Talkoolaiset vastavat siitä, että tapahtumaa varten rakennetaan ja puretaan 300 pelikenttää ja pelataan noin 5 000 ottelua. He vastaavat kenttien huollosta pelien aikana (rajat, verkot, kentät), kirjaavat ottelutulokset tulospalvelujärjestelmään jne.•Kenttävastaavat: noin 10 henkilöä
Jokaisella kenttävastaavalla oma nimetty pelialueensa (noin 12-16 kenttää). Hän huolehtii oman alueensa työvuoroista ja vastaa oman alueensa kenttätoiminnoista. Hän huolehtii myös otteluiden aikana yleisestä järjestyksestä ja tarvittaessa puuttuu ongelmatilanteisiin. Kenttävastaavalla on hyvä olla riittävä lentopallon sääntötuntemus ja Power Cupin sarjamääräysten tuntemus.•Tulospalvelutiimi: noin 10 henkilöä
Päätehtävänä on tulosten syöttäminen tulospalveluohjelmaan.•Lähetit: 2-3 henkilöä
Lähetti vastaa päivittäin ottelupöytäkirjojen, pallojen, pillien ja kynien pussituksista kentittäin. Hän kuljettaa pussit kentille erillisen ohjeen mukaan ja vastaa mm. pallojen pelikunnosta.

 

Rakennustiimi

 

•Rakennustiimi: 20-40 hengen ryhmä
He vastaavat kenttien rakentamisesta ja purkamisesta, verkkojen ja tolppien, betoniporsaiden pystyttämisestä, kenttien mittaamisesta, rajojen merkitsemisestä, pallostopperiaitojen pystyttämisestä. Ovat tarvittaessa mukana koko tapahtuma-alueen rakentamisessa.•Kentänhoitajat: noin 10 henkilöä
Kentänhoitajat huolehtivat kenttien kunnosta pelien ajan (rajaviivat, verkko, kiinnitykset) ja kenttien yleisestä siisteydestä. Kentänhoitajat ovat usein niitä henkilöitä joilta pelaajat ja valmentajat kyselevät mitä moninaisimpia asioita juomapisteiden sijainnista apteekin aukioloaikoihin.•Työtehtäviä on:
ennen tapahtumaa 3.6.-7.6. (rakennustyöt, kilpailuvalmistelu)
tapahtuman aikana 8.6.-11.6.
tapahtuman jälkeen 12.-13.6. (purku) 

Majoitusvalvonta

 

•Majoitusvalvojat toimivat lähellä kisavieraita. Koulumajoitus on isossa roolissa yhteishengen muodostumisessa, siellä työskennellessä olet keskellä power-fiilistä; aitiopaikalla sekä siitä nauttimassa että sitä edesauttamassa.•Majoitusvastaavat: 20-30 paikkaa
Majoitusvastaava vastaa 1-2 majoituskoulukohteesta. Hän voi toimia tarvittaessa myös vastuukoulunsa majoitusvalvojana. Hän vastaa oman koulun/koulujen majoitusvalvojista ja heidän työvuoroistaan. Hän on koulunsa majoitusvalvojien esimies ja kuuluu muiden majoitusvastaavien ja majoituspäällikön kanssa majoitustiimin. Majoitustiimi valmistelee koulut jo alkuviikosta ja huolehtii että koulu jää turnauksen jäljiltä asianmukaiseen kuntoon.•Majoitusvalvojat: 120-200 paikkaa
Majoitusvalvojan tehtäviin kuuluu mm. majoituskoulun päivä- ja yövalvonta, järjestyksen ylläpito, majoitukseen saapuvien joukkueiden vastaanotto ja päivisin koulun yleissiivouksesta huolehtiminen. Majoitusvalvojat lajittelevat, laittavat tarjolle ja takaisin säilytykseen päivittäin aamu- ja iltapalat pelaajille. Tehtäviin voi kuulua myös majoituskoulun kioskin myyntitehtäviä.•Työtehtäviä on:
ennen tapahtumaa 5.6.-7.6.
tapahtuman aikana 8.6.-11.6. (huom! osa majoittujista saapuu jo ke 7.6.)
tapahtuman jälkeen 12.-13.6.•Kaikille majoitustehtäviin tuleville järjestetään 1-2 koulutustilaisuutta keväällä 2018.

Ruokailutehtävät

 

•Ruokailusta löytyy tehtäviä monessa eri roolissa. Todellinen massaruokailu on koko tapahtuman näkyvin voimannäyte. Tapahtuman aikana jaetaan yli  55 000 lämmintä ruoka-annosta. Vapaaehtoistyöntekijät vastaavat varastoista, ruuan jaosta, jakolinjastojen täytöstä, erityisruokavalioiden jaosta ja jakolinjastojen ja ruokailutilan yleisestä siisteydestä ruokailun aikana. Kaikille ruokailutehtäviin tuleville järjestetään 1-2 koulutustilaisuutta. Tehtävät eivät edellytä hygieniapassin suorittamista.•Aamu- ja iltapala syödään majoituskoululla, lounas ja päivällinen turnausalueella. Ruokailijoita on päivittäin noin 8 000/ateria.•Ruuanjakajat: 36-40/päivä
Ruuanjakaja annostelee lautasille lounaan ja päivällisen lämpimät ruuat ja salaatit. Muut tarvikkeet ja ruoka-aineet ruokailijat keräävät itse linjastosta.•Linjastovastaavat: 10-15/päivä
Linjastovastaava vastaa oman linjastonsa osalta ruuan ja tarvikkeiden jatkuvasta täytöstä koko ruokailun ajan. Hän myös vastaa oman linjastonsa toimivuudesta ja yleisestä siisteydestä ruokailun aikana sekä ruokailutilan yleistoimivuudesta ja mm. vesipisteiden täytöstä.•Varastovastaavat: 2-3
Huolehtivat kuormien vastaanotosta, rahtikirjoista, varaston selkeydestä ja tavaran sujuvasta liikkumisesta.•Ruokatilan siivoustehtävät: 5-10/päivä
He toimivat linjastovastaavien apuna sekä huolehtivat mm. ruokalinjastojen siisteydestä ja ruokailutilan yleissiivouksesta.•Työtehtäviä on:•ennen tapahtumaa 7.6. (ruokailutilojen ja jakelupöytien valmistelutyöt)
tapahtuman aikana 8.6.-11.6.
tapahtuman lopuksi 12.6. (purkutyöt)

Kioskitoiminta

 

•Power-kioskeja tulee olemaan tapahtuma-alueella 4-5. Alueelle tulee myös erillisiä jäätelönmyyntipisteitä. Kioskeissa vapaaehtoistyöntekijät vastaavat myynnistä, kioskin siisteydestä ja myyntihyllyjen täytöstä. Kioskeissa myydään mm. kahvia, jäätelöä, virvokkeita, makeisia ja pullaa. Kioskin välivarastoon tarvitaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka vastaavat kioskien täytöstä ja varaston riittävyydestä.•Valittavat tehtävät:•Power-kioskivastaava: 4-5/koko tapahtuman ajan
Kioskivastaava vastaa oman kioskipisteensä myyjien työvuoroista, rahaliikenteestä, kioskin toimivuudesta ja tuotteiden riittämisestä ja on yhteydessä välivarastoon tuotetäydennysten osalta. Kioskivastaava raportoi päivän päätteeksi kioskipäällikölle.•Power-kioskimyyjä: 20-30/päivä
Kioskimyyjä toimii kioskipisteessä asiakaspalvelutehtävissä, pääasiallisena tehtävänä myyntityö. Kioskimyyjät myös huolehtivat myös kahvin keittämisestä, tuotteiden esillelaitosta ja kioskin yleisestä siisteydestä.•Varastovastaava: 2-3/koko tapahtuman ajan
Varastovastaava vastaanottaa kuormat, huolehtii varaston selkeydestä ja tavaran sujuvasta ja kontrolloidusta liikkumisesta. Varastovastaavat raportoivat kioskipäällikkölle varastojen riittävyydestä päivittäin.•Varastolähetit: 2/päivä
Toimittavat kioskien täydennystarpeet varastosta kioskeihin.•Työtehtäviä on:•ennen tapahtumaa 7.6. (varastojen järjestelyt, kioskien pystyttäminen ja alkutäyttö)
tapahtuman aikana 8.6.-11.6.

Ulkosiivoustiimi

 

•Ulkosiivoustiimi huolehtii koko tapahtuma-alueen yleissiivouksesta: pelialueet (yhdessä kenttähenkilöstön kanssa), ruokailun jätehuolto, wc-tilojen paperitäydennykset ja irtoroskat, kioskialueet ja tapahtuma-alueen lähialueet. Mahdollisesti myös avajaisten jälkeinen siivous. Ulkosiivoustiimit vastaavat irtoroskien keräämisestä ja yleissiisteydestä sekä huolehtivat, että kulkureitit pysyvät esteettöminä. Päivisin siivoustiimi partioi alueella keräten irtoroskat roskiksiin ja huolehtien kioskiroskisten tyhjennyksistä päivän aikana. Pelien päätyttyä siivoustiimi siivoaa pelialueet irtoroskista sekä toimittaa kentiltä löytyvät tavarat löytötavarapisteeseen Power Infoon.•Sisätilojen siivoustiimi huolehtii ruokailutilan siivouksesta ruokailujen välillä (ruokailupöytien pyyhkiminen, lattian siivous ja biojäteastioiden järjestäminen tyhjät/täydet), sisäwc-tilojen paperitäydennykset ja irtoroskat. Sisäsiivoustiimille kuuluu myös kisabileiden jälkeinen siivous.•Kaikki siivoustiimit osallistuvat myös sunnuntain loppusiivoukseen.•Valittavat tehtävät:•Tiimivastaava:
Ulkosiivous 1-2/koko tapahtuman ajan
Sisäsiivous 1-2/koko tapahtuman ajan
Tiimivastaava vastaa oman tiiminsä siivoajien työvuoroista ja vastaa siivouksen toimivuudesta. Raportoi päivän päätteeksi siivouspäällikölle. Tiimivastaava osallistuu siivoustehtäviin.•Ulkosiivooja: 4-8/päivä
Kenttäalueiden siivoustehtävät, irtoroskien kerääminen, kioskiroskisten roskapussien vaihto. Päivittäinen alueen yleissiisteys.•Sisäsiivooja: 4-6/päivä
Ruokailutilan siivoustehtävät. Irtoroskien kerääminen. Ruokailupöytien siivous. Biojäteastoista huolehtiminen. Jaffa-discon jälkeinen siivous.•Työtehtäviä on:•ennen tapahtumaa 7.6. (rakennusaikaista siivoustyötä)
tapahtuman aikana 8.6.-11.6.
tapahtuman jälkeen 12.6. (loppusiivous)

Turvallisuus, vartiointi, liikenne

 

•Turvallisuustiimi huolehtii koko tapahtuman turvallisuudesta ja järjestyksestä niin kenttäalueella kuin avajaisissa ja Jaffa-discossa. Turvallisuustiimi koostuu järjestyksenvalvojista (kortillisia ja kortittomia), jotka vastaavat järjestyksen säilymisestä ja kulunvalvonnasta pelien ja oheisohjelmien aikana. Muutamia järjestyksenvalvojia tarvitaan päivittäin myös ruokailuun tulevien ohjaamiseen, sekä tarkistamaan ruokailijoiden kisapassit ennen ruokailua.•Vartiointitiimi huolehtii tapahtuma-alueen vartioinnista iltaisin ja yöaikaan. Vartioitavaan alueeseen kuuluvat kenttäalueet, kioskiteltat, myynti- ja esittelyteltat, esiintymislavat jne.•Liikenteenohjaustiimi huolehtii liikenteen sujumisesta turnausalueen lähiympäristössä ja parkkialueilla, avajaisissa ja discossa. Liikenteenohjaustiimi vastaa myös bussiparkin toimivuudesta ja oikeasta parkkeeramisesta ja huoltoajon sujuvuudesta (mm. päivittäinen ruokahuolto).•Valittavat tehtävät:•Turvallisuustiimi - järjestyksenvalvoja (kortillinen): 10-15/ to-su
Erityisesti avajaisten ja kisabileiden järjestyksen ylläpito.•Turvallisuustiimi - järjestyksenvalvoja (ei korttia): 10-20/ to-su
Avajaisten ja kisabileiden järjestyksen ylläpito. Päivisin ruokailujonojen ohjaaminen, kisapassien tarkistus ruokailuun tultaessa, kenttäalueen valvonta.•Vartiointitiimi- yövartija: 2-4/päivä
Kenttäalueiden yövartiointi.•Liikenteenohjaustiimi - liikenteenohjaaja: 8-10/päivä
Liikenteenohjaus turnausalueilla ja parkkialueilla. Tapahtuma-alueen ja tienvarsien opastekylttien kiinnitys.•Työtehtäviä on:
ennen tapahtumaa 4.6.-7.6. (vartiointi)
tapahtuman aikana 8.6.-11.6. 

Ensiapu

 

•Ensiaputehtäviin haetaan ensisijaisesti sairaanhoidon ja ensiavun ammattilaisia. Mukaan mahtuu myös perusensiapukurssin käyneitä henkilöitä. Tehtäviä löytyy laidasta laitaan. Tämä on loistava paikka myös alan opiskelijoille saada uusia kokemuksia ison urheilutapahtuman ensiavun toiminnasta. Tapahtuma-alueella on 2-3 ensiapupistettä. Lisäksi ensiapupartiot toimivat avajaisissa ja Jaffa-discossa.•Valittavat tehtävät:•Tapahtuman vastaavat lääkärit: 1-3/ päivä
Vastaavat ensiapupisteiden toiminnasta ja päättävät hoitotoimenpiteistä.•Ensiapuhoitaja: 6-15/päivä
Hoitavat pienet tapaturmat, huolehtivat ensiapupisteiden toimivuudesta, kiertävät kenttäalueilla (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja).•Työtehtäviä on:•ennen tapahtumaa 5.6.-7.6. (myös rakentamisvaiheessa on ensiapuhenkilö paikalla)
tapahtuman aikana 8.6.-11.6.

Viestintä ja tiedotustiimi

 

•Viestintä- ja tiedotustiimi vastaa tapahtuman päivittäisestä uutisoinnista, verkkolehdestä, valokuvaamisesta ja videoinnista sekä viestimisestä sosiaalisessa mediassa. Tiimi auttaa tiedotusvälineitä ja valmistelee tarvittaessa tiedotustilaisuudet. Osana viestintä- ja tiedotustiimiä toimii myös tapahtuma-alueen kisaradio. Viestintätiimiin kaivataan ammattilaisten lisäksi myös innokkaita some-nuoria. Tässä on upea mahdollisuus oppia lisää suuren tapahtuman tiedotuksesta.•Valittavat tehtävät:•Toimittaja: 2-4/koko tapahtuman ajan
Toimittajat vastaavat päivittäisistä jutuista ja kuvista. He työskentelevät kenttäalueilla ja tapahtuman eri oheisohjelmissa tehden uutisointia eri medioihin. Toimittaja myös päivittää jutut nettiin. Henkilöstä riippuen toimittaja ottaa myös kuvia juttujen teon yhteydessä.•Viestintäapulaisia: 2/päivä
Auttavat toimittajien akkreditoinnissa. Auttavat tiedotustilaisuuksien järjestämisessä tiedotuspäälliköitä, tallentavat kuvia ja juttuja. Toimittavat tiedotusvälineille tietoa ja auttavat tapahtumaan akkreditoituneita toimittajia. Vastaavat lehdistötilan toimivuudesta.•Valokuvaaja: 2-3/koko tapahtuman ajan
Ottaa valokuvia toimittajien käyttöön Power Cupin nettisivuille. Tallentaa koko tapahtumaa monipuolisesti (talkootyötä, pelaamista, majoittumista, ruokailuja, oheisohjelmia, kisavieraita, yhteistyökumppaneita). Tehtävään toivotaan henkilöitä, joilla on aiempaa kokemusta valokuvaksesta tai on harrastanut valokuvausta. Kuvien tallennus päivittäin ja toimitus viestintätiimille.•Some-eksperttejä: 2-3/koko tapahtuman ajan
Päivittää tapahtumia ja tuokiokuvia facebook-, instagram-, snapchat- ja twittertileille reaaliajassa.•Apukuuluttaja: 1-2/koko tapahtuman ajan
Kisaradion "kakkoskuuluttaja", pääkuuluttajan avustaminen.•Työtehtäviä on:•ennen tapahtumaa (tiedotustilaisuudet, lehdistötilan valmistelu)
tapahtuman aikana 8.6.-11.6.
tapahtuman jälkeen (koosteet, taltioinnit jne.)

Kansainväliset asiat

 

•Power Cupiin osallistuu vuosittain 25-50 joukkuetta ulkomailta. Kansainvälisessä tiimissä toimivat talkoolaiset vastaavat joukkueiden kokonaisvaltaisesta huolenpidosta mahdollisuuksien mukaan pelaajien omalla kielellä. Erityisen tarpeellisia ovat venäjän ja viron kielen taitajat.•Joukkueen saapuessa joukkueen attasea on vastassa joko majoituskoululla tai asemalla. Attasean tehtävä on antaa joukkueelle tarvittavat tiedot ja ohjeet miten toimitaan, miten kuljetaan ja mistä löytyy mitäkin: kenttäalue, otteluohjelmat, ruokailu, ensiapu jne.•Varsinaisina ottelupäivinä tarvitaan 1-2 attaseaa/kieliryhmä toimimaan etenkin tulkkaustehtävissä kenttäalueella.•Tiimin kokonaisvahvuus varmistuu sitten, kun tiedämme montako ulkomaalaista joukkuetta ja mistä maista osallistuu turnaukseen.•Valittavat tehtävät:•Attasea/tulkki: 10-20/koko tapahtuman ajan (7.6.-11.6.)
Attasea vastaa oman joukkueensa hyvinvoinnista tapahtuman ajan. Hän antaa joukkueelle tarvittavat tiedot ja ohjeet miten turnauksessa toimitaan, kuljetaan ja mistä löytää mitäkin.