Antidopingtoiminta - urheilijan vastuut ja velvoitteet

31.10.2023

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa - urheilijalla on aina vastuu!

Urheilijan pitää tarkistaa käyttämiensä valmisteiden sallittavuus. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. Mikäli sairaus vaatii ehdottomasti kielletyn lääkeaineen käyttöä eikä sille ole sallittua vaihtoehtoa, tulee tarkistaa erivapauskäytännöstä toimintatavat. Joidenkin sairauksien hoidossa WADAn ohjeistus lääkityksen käytölle on Suomen hoitokäytäntöä tiukempi. Näin on esimerkiksi testosteronin korvaushoidon ja astmalääkityksen suhteen. 

Urheilijan tulee aina lääkärillä asioidessaan muistaa mainita kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin lääkäri pystyy jo heti lääkitystä suunnitellessaan tarkistamaan yhdessä urheilijan kanssa.

Ravintolisien, homeopaattisten valmisteiden ja muiden ei-lääkkeellisten tuotteiden käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta. Kyseisiä valmisteita ei ole KAMU-lääkehaussa. (Lähde: www.suek.fi)

KAMU-lääkehaku

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2023. Luettelossa lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. 

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Jos haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

https://kamu.suek.fi/#!/ 

Ajantasainen antidoping-opas löytyy tästä linkistä https://kamu.suek.fi/files/suek-antidopingiopas2023-fin-web.pdf

Puhtaasti paras-verkkokoulutus 

Seurana suosittelemme vahvasti, että pelaajat, toimihenkilöt ja myös alaikäisten vanhemmat suorittavat Puhtaasti paras-verkkokoulutuksen. Opi ja varmista tietosi antidopingasioista Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen avulla. Verkkokoulutus soveltuu kaikille urheilutoimijoille. 

https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi 

https://www.puijowolley.fi/ohjeita-sarjakauteen-2/koulutus/puhtaasti-paras-suek-ry/