Puijo Wolley Juniorit ry:n vuosikokous

6.9.2023

KUTSU JÄSENISTÖLLE

Tervetuloa Puijo Wolley Juniorit ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 20.9.2023 Neulamäen koulun auditorioon klo 19.00 alkaen. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä tietoliikenneverkossa. 

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen järjestäytyminen
    Valitaan 
    a) puheenjohtaja
    b) sihteeri
    c) pöytäkirjan tarkastajat
    d) ääntenlaskijat
3.    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.    Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille     
       tilivelvollisille.
7.    Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
8.    Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
9.    Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus sekä perimisajankohta.
10.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
11.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja.
12.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet (3-6 hlö).
13.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
14.    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
15.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
16.    Kokouksen päättäminen.


Tervetuloa!
Puijo Wolley Juniorit ry


Mikäli osallistut etäyhteydellä kokoukseen, ilmoita lomakkeen kautta nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Teams-linkki lähetetään sähköpostiisi kokouspäivänä.