Tiedote ja ohjeistus harjoitus- ja kilpailutoiminnan jatkosta

21.1.2021