Tukea harrastamiseen haettavissa

2.11.2022

Harrastukset toimivat vastapainona koulun käymiselle ja muulle elämälle. Harrastaminen on lapselle mielihyvän lähde ja siinä ohessa kehittyvät muun muassa sosiaaliset taidot, tunnesäätely ja pettymysten sietokyky. Etenkin joukkuelajeissa sekä voitto että tappio ovat aina jaettuja, jolloin ryhmän voima kannattelee yksilöä. Toimintamme arvopohjaan kuuluu, että olemme läsnä ja apuna silloinkin, kun pelikentällä tai koulussa ei ole tähtihetki; tuemme pelaajia heidän kasvussaan ihmisenä ja urheilijana.

Taloudelliset haasteet voivat tulla kenen tahansa kohdalle. Äkillinen sairastuminen, työttömyys tai muut muutokset perhetilanteissa ovat raskaita hetkiä jokaiselle perheenjäsenelle. Näissä tilanteissa harrastukset voivat olla henkireikä ja arkeen iloa ja merkitystä tuova hetki. Siksi on tärkeää varmistaa, ettei yhdenkään lapsen tai nuoren harrastaminen katkea edellä mainituista syistä.

Puijo Wolley Junioreiden oma tukirahasto taloudellisissa tai sosiaalisissa haasteissa oleville perheille 

Puijo Wolleylla on oma rahasto, josta jaamme tukea, jotta harrastuksen kustannukset eivät olisi este lentopalloharrastukselle Kuopiossa. Rahaston tarkoitus on tukea perheitä harrastusmaksuissa niissä tilanteissa, kun taloudelliset tai sosiaaliset haasteet kuormittavat perhettä, ja uhkaavat keskeyttää tai estää lapsen ja nuoren harrastamisen.

Jaettavan tuen määrä on max. 50 €/kk, kuitenkin siten, että tilikauden aikana tukea voidaan maksaa enintään 150 €/hakija. Jo erääntyneisiin kausimaksuihin ei voi hakea tukea.

Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Hakemuksen käsittelijöinä toimivaan työryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja, valmennuskoordinaattori ja seuran puheenjohtaja.

Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti siten, että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja päätöksenteon helpottamiseksi.  Tukea voivat hakea kaikki seuran alle 18-vuotiaat pelaajat.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse toimisto(a)puijowolley.fi.

Tukirahaston ovat mahdollistaneet Pohjois-Savon Osuuspankki ja Urheilu Mehiläinen.


Kuopiossa 1.11.2022 Puijo Wolley Juniorit ry johtokunta