Kutsu Puijo Wolley Juniorit ry:n vuosikokoukseen 22.9.2020

7.9.2020

Puijo Wolley Juniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 22.9. klo 18 Neulamäen koulun auditoriossa.  Tervetuloa !

ESITYSLISTA                                                                               7.9.2020

VUOSIKOKOUS

Aika:  Tiistai 22.9.2020 klo 18
Paikka:  Neulamäen koulu, auditorio, Pinokuja 6

Käsiteltävät asiat
1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen järjestäytyminen
      Valitaan
     a) puheenjohtaja
     b) sihteeri
     c) pöytäkirjan tarkastajat
     d) ääntenlaskijat
3.    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.    Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
        tilivelvollisille.
7.    Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
8.    Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9.    Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus sekä perimisajankohta.
10.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
11.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
12.    Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan muut jäsenet (3-6 hlö)
13.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
14.    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
15.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16.    Kokouksen päättäminen